Загальні відомості

1 серпня 2013 року в Ізяславському районі було створено комунальний заклад «Ізяславський центр ПМСД» згідно рішення №5 вісімнадцятої сесії шостого скликання Ізяславської районної ради від 10.10.2012 року. Центр утворився шляхом виділення частини персоналу та приміщень Ізяславської ЦРЛ. 25.03.2014 року була змінена юридична адреса закладу з вул. Б. Хмельницького, 51 на вул. Шевченко, 10в.

31.05.2018 року комунальний заклад «Ізяславський центр ПМСД» було реорганізовано на комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський центр ПМСД».

5 червня 2018 року КНП «Ізяславський центр ПМСД» заключив договір з Національною службою здоров’я України.

Адміністративне приміщення центру ПМСД розташоване в центральній частині м. Ізяслава. До структури КНП «Ізяславський центр ПМСД» входять:

1. Адміністративно- управлінський персонал
2. Господарсько – обслуговуючий персонал
3. Інформаційно-аналітичний кабінет
4. Міські АЗПСМ – 3
5. Сільські АЗПСМ– 10
6. Фельдшерсько-акушерські пункти –3
7. Фельдшерські пункти – 36

Станом на 1.01.2019 року населення Ізяславського району складає 43355 осіб, які отримують медичну допомогу в 52 закладах: 13 лікарських амбулаторій, з яких 10 в сільській місцевості, 3 фельдшерсько-акушерських та 36 фельдшерських пунктах. Загальна потужність лікувально-профілактичних закладів первинного рівня становить 660 відвідувань в зміну.

В Ізяславському центрі ПМСД є 40,5 штатних посад лікарів, зайнято – 37,0 штатних посад лікарів, фізичних осіб – 30.

Лікарів загальної практики – сімейної медицини – 23,25 штатних одиниць, зайнято – 20,75, фізосіб – 16 осіб. На даний час працює 16  лікарів загальної практики – сімейної медицини. Лікарів – терапевтів в центрі 4  штатних посад, зайнято –3, фізичних осіб – 3 ; лікарів – педіатрів 5,25 штатних одиниць, зайнято – 5,25, фізичних осіб лікарів – педіатрів – 5, 1 лікар-отоларинголог.

На даний час в нашому закладі зараховано 2 лікарі – інтерни для проходження інтернатури по спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».

В 2019 році прийнято 1 молодого спеціаліста сімейного лікаря. Серед усіх працюючих лікарів – 10 осіб пенсійного віку та 9 – середнього персоналу.

Усього середнього медичного персоналу 103,0 штатних одиниць, зайнято – 96,5, фізичних осіб – 95, з них 9 осіб пенсійного віку.

Діяльність

Протягом 2018 року мешканцями району було здійснено 117792 відвідувань до лікульно-профілактичних підрозділів центру. З усіх відвідувань – 47765 були з профілактичною метою, а 70027 – через хворобу, із яких 56998 дорослими та 13029 дітьми. В денних стаціонарах проліковано 2037 хворих, організовано стаціонарів вдома для 1272 хворих. Флюорографічно обстеженно – 90,1% населення. Всього виявлено 22 хворих на туберкульоз легень. Онкопрофоглядами з цитологічним обстеженням мазків було охоплено 13448 жінок, що становить 71,3% від підлягаючих.

Наші досягнення

• Завдяки злагодженій роботі керівництва ЦПМСД, що провело відповідну роботу у своїх медичних закладах, аби вони відповідали вимогам Національної служби здоров’я, в першу хвилю укладання договорів з НСЗУ потрапили 9 ЦПМСД  Хмельниччини, серед яких є і наш заклад – КНП «Ізяславський ЦПМСД».
• До 10 квітня 2018 року були підключені до мережі Internet 3 міських та 10 сільських АЗПСМ та було створено АРМ лікаря – 27 точок доступу. З районного бюджету на це було виділено 35 831 грн.
• В усіх амбулаторіях центру ПМСД впроваджено у роботу елементи електронної системи «E-Health».
• Завершено капітальний ремонт Кунівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Замінено віконних блоків – 21 шт. та дверних – 11. На ремонт було виділено – 102 908,31 грн.
• За рік було придбано за кошти місцевого бюджету медичної апаратури та обладнання на суму 1139,0 тис. грн.:
гематологічний аналізатор – 3 шт.
аналізатор сечі – 4 шт.
ваги медичні для дітей – 7 шт.
столик сповивальний – 13 шт.
опромінювач бактерицидний – 2 шт.
тонометр – 41 шт.
сумка – укладка фельдшера – 27 шт.
пульсоксиметр – 15 шт.
компресорний інгалятор – 3 шт.
апарат для гальванізації та електрофорезу – 1 шт.
тонометр Маклакова – 5 шт.
електрокардіограф – 3 шт.
набір таблиць для перевірки зору – 20 шт. стетофонендоскоп – 4 шт.
штатив для вливань – 4 шт.
ростомір з електронними вагами – 4 шт.
пінцет анатомічний – 4 шт.
затискач кровозупинний – 1 шт.
лоток ниркоподібний – 2 шт.
отоофтальмоскоп – 13 шт.
молоток неврол.–28 шт.
пікфлуометр – 28 шт.
вебкамера – 11 шт.
модем – 1 шт.
джерело безперебійного живлення – 16 шт.
ємність для дезінфекції –11шт.
мікроскоп – 3 шт.
холодильник – 3 шт.
ростомір – 1 шт.
столик інструментальний – 7 шт.
диспенсер для рушників – 6 шт.
диспенсер універсальний – 6 шт.
ємність для зберігання термометрів – 15 шт.
ширма медична – 1 шт.
експрес аналізатор для визначення холестерину – 16 шт.

Проблеми

• Дві амбулаторії ЗПСМ (Кунівська, Ріпківська) не забезпечені постійним сімейним лікарем.
• Потребує покращення матеріально-технічна база амбулаторій ЗПСМ, забезпечення та оновлення автопарку.

Напрями подальшої діяльності

• Привести медичні заклади центру у відповідність до стандартів технічного оснащення (обладнання та наявні приміщення);
• Провести приписну кампанію, тощо.
• Віднаходження шляхів раціонального розміщення мережі медичних закладів з урахуванням особливостей демографічного розселення міських і сільських жителів району.
Демографія

Демографічна ситуація в районі не стабільна, з кожним роком населення району зменшується приблизно на 510 чоловік.
Серед усіх померлих за 2018 р. (805 чол.) 148 осіб померли в працездатному віці, що становить 18,4 % від загальної кількості померлих.

Основні причини смерті в працездатному віці:
1. Хвороби кровообігу – 43,5 %
2. Симптоми і ознаки – 136 – 16,9%
3. Хв. нерв. сис. – 91 – 11,3%
4. Онкозахворювання – 77 – 9,6%

Постаріння населення, зниження життєвого рівня впливають на зниження показника народжуваності і збільшення показника загальної смертності.

В структурі причин загальної смертності перші місця займають хвороби серцево-судинної системи, симптоми та ознаки, злоякісні новоутворення та хвороби нервової системи.

Постійно впроваджуються заходи з попередження малюкових та материнських втрат. Проте малюкова смертність залишається найбільш актуальною проблемою нашого району. За 2018 рік померло 5 дітей до року, що складає 16,9 %.

Хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та нещасні випадки посідають щільне місце не лише в структурі захворюваності і смертності населення району, а також приводять до інвалідності в працездатному віці.

За 2018 рік визнано інвалідами в працездатному віці 95 чоловік.

Епідемічна ситуація в поточному році по району з туберкульозу є напружена. Кількість хворих вперше виявлених зменшилось в порівняння з минулим роком з 34 до 22. Залишається високий показник деструктивного туберкульозу 54,5% від всіх виявлених. За 2018 рік не зареєстровано жодного випадку захворюваності серед дітей та підлітків. Показник флюорографічного обстеження складає 586,1 на тис. населення, що майже на рівні минулого року.

Вперше виявлено 118 хворих з онкологічною патологією, із яких 10 осіб в IV стадії.